• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Aria Miecznika z opery „Straszny Dwór”, aria Stanisława z opery „Verbum Nobile”, „Pieśń wieczorna”, „Prząśniczka”, Znasz li ten kraj”, „Złota rybka” oraz arie Jadwigi i Cześnikowej z opery „Straszny Dwór”

-  tych i kilku innych pieśni autorstwa Stanisława Moniuszki mieli możliwość wysłuchać żabnieńscy melomani. Wszystko za sprawą koncertu „Moniuszko – bohater niezwykły”, który 30 września odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Koncert zagrany został w tym dniu dwukrotnie, a słuchacze z zachwytem oklaskiwali artystów. A na scenie w Żabnie wystąpili: solista Opery Wrocławskiej - Jacek Jaskuła – baryton, Elżbieta Kaczmarzyk – Janczak - mezzosopran, Mirella Malorny - Konopka przy fortepianie, a koncert poprowadziła Regina Gowarzewska.

Koncert opatrzony był słowem wstępnym o charakterze edukacyjnym, który przybliżył odbiorcom repertuar oraz postać mistrza polskiej opery narodowej.

Recital pieśni moniuszkowskich odbył się w Żabnie z okazji dwusetnej rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty - Stanisława Moniuszki. Jego organizatorem było Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Koncert honorowym patronatem objął Starosta Tarnowski – Roman Łucarz.

  

 

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1