Młodzi wolni – pod taki hasłem w sobotę (3 sierpnia) odbędzie się XVI Diecezjalny Marsz Trzeźwości. Uczestnicy spotkają się na Mszy świętej o 16.30 w kościele bł. Karoliny w Tarnowie, a potem wyruszą w drogę do Skrzyszowa – do kościoła św. Stanisława.

 

 

 

 

Jak mówi ks. Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Tarnowskiej, w tym roku uczestnicy marszu będą modlić się w intencji młodych ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu.

– Młodzi wolni – będziemy się w szczególny sposób modlić za młodych ludzi, żeby zachowywali trzeźwość, czyli żeby nie weszli na drogę uzależnienia. Z uzależnieniem można sobie radzić, ale lepiej przeciwdziałać wejściu na taką drogę - dodaje.

Miejsce i data wydarzenia nie są przypadkowe.

– Sierpień jest miesiącem trzeźwości, a św. Stanisław, do którego idziemy jest patronem dzieł trzeźwości naszej diecezji – mówi ks. Guzy.

– Jako, że patronem tego miejsca i Dzieł Trzeźwości jest św. Stanisław biskup i męczennik, stąd zakończenie właśnie w takim miejscu. Modlić się o trzeźwość powinniśmy przez cały rok. Jednak miesiąc sierpień w tradycji polskiej sprzyja szczególnej modlitwie i dlatego ten czas jest naznaczony modlitwą i działaniami trzeźwościowymi - podkreśla.