W niedzielę 28. lipca będziemy przeżywać w naszej parafii odpust ku czci św. Anny.  Uroczysta Suma Odpustowa wraz z procesją eucharystyczną będzie celebrowana o godz. 11.00. 

 

 

 

 

Prosimy o włączenie się grup parafialnych w przygotowanie i uświetnienie uroczystości. Zapraszamy m. in. dzieci do sypania kwiatów; Dziewczęcą Służbę Maryjną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Prosimy o przygotowanie, przystrojenie i poniesienie feretronów.

 

Zachęcamy wszystkich parafian do udziału - przede wszystkim - w sumie odpustowej. Na tej Mszy św. będziemy celebrować Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Grzegorza Lechowicza i ks. Zenona Macko naszych rodaków, jak również podziękowanie ks. Dawidowi Włodarczykowi za posługę w parafii jako wikariusza i katechety.

 

W tym uroczystym dla naszej parafii dniu, Kościół św. udziela nam przywileju odpustu zupełnego za nawiedzenie świątyni i odmówienie modlitwy: „Ojcze nasz” i Wierzę w Boga”. Temu dziełu odpustowemu mają towarzyszyć 3 zwykłe warunki odpustu (Komunia św. po uprzedniej spowiedzi, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).