• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Warsztaty pod hasłem „Plon niesiemy plon…– obrzędowość dożynkowa przykładem na zachowanie cech regionu” odbyły się 11 lipca w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

 

 

 

Zorganizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”.

 

Zajęcia prowadziła Pani Danuta Cetera - kierownik tarnowskiego oddziału Muzeum Etnograficznego, a udział w nich wzięły mieszkanki gminy Żabno - członkinie kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Panie zostały wtajemniczone w historyczne aspekty tworzenia wieńców dożynkowych, a następnie dowiedziały się jakie znaczenie mają poszczególne elementy wieńca oraz jak (i z czego) powinny zostać wykonane.

 

Warsztaty "Plon niesiemy plon - obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu" zrealizowano w ramach projektu "Nasz Region, Nasza Tradycja - Nasze Dziedzictwo" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

  

 

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1