• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Zachwycona publiczność długo oklaskiwała wykonawców koncertu, który 17 czerwca odbył się w ramach Wieczoru Talentów w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

 

 

 

Impreza była swoistym podsumowaniem pracy instruktorów pracujących w Centrum Kultury, ale przede wszystkim była okazją do publicznego zaprezentowania się na scenie uczestników zajęć prowadzonych w placówce. Dla wielu z nich był to pierwszy występ przed publicznością. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Wychowankowie Marty Czechowskiej i Kamila Patulskiego zachwycali grą na pianinie, gitarze i perkusji.

Na Wieczorze Talentów nie zabrakło także i innych dziedzin, którymi na co dzień zajmuje się Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Swoją obecność zaakcentowali członkowie Klubu Plastyki, którzy pod kierunkiem Teresy Kapy przygotowali wystawę swoich prac, obrazującą efekty ich całorocznej działalności. Nie zabrakło też fotografii, którymi z kolei pochwalili się uczestnicy całorocznych warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Krzysztofa Wójcika. Wystawę prac plastycznych i fotograficznych można podziwiać do końca wakacji w dolnym holu Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe certyfikaty, potwierdzające ich udział w zajęciach, zaś instruktorzy - otrzymali gorące podziękowania w formie gromkich braw od swoich podopiecznych.

 

 

 

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1