• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Spowiedź także w godzinach wieczornych, zwłaszcza przed świętami i z okazji pierwszych piątków – to jeden z synodalnych postulatów. Dyskutowała na ten temat Diecezjalna Rada Duszpasterska.

 

 

 

 

– Wiele osób pracuje wieczorami, późno kończą pracę – mówi Karol Klima.

– Ludzie zwłaszcza w galeriach handlowych pracują do godziny 21.00. Mają też obowiązki domowe. Naprawdę ci ludzie oczekują, że kiedy przyjdą do kościoła, to spowiedź będzie nawet do 22.00. Myślę, że jest to możliwe w dużych parafiach – dodaje.

Jeden z postulatów dotyczy potrzeby odsuwania niebezpieczeństwa zredukowania spowiedzi do działania czysto psychologicznego. Jest też dyskusja czy potrzebne są podpisy i zaświadczenia, że ktoś był do spowiedzi. W parafiach pojawiają się także specjalne konfesjonały – mówi ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.– Dzisiaj chyba w każdym kościele powinien być tzw. zamknięty konfesjonał, żeby osoby mające m.in. problemy ze słuchem mogły do niego wejść i odbyć spowiedź – dodaje.

Marta Tronina ze stowarzyszenia akademickiego Tratwa podkreśla rolę stałego spowiednika.

– Sakrament pokuty to sakrament uzdrowienia. Mam stałego spowiednika. To jest wielki dar. Warto się modlić o własnego spowiednika – podkreśla.

Postulaty dotyczące spowiedzi są nadal konsultowane i mają znaleźć się w dokumencie, który będzie głosowany podczas V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1