Chory kleryk ze Zgromadzenia Księży Orionistów, pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej w przyspieszonym trybie został kapłanem. Ojciec Święty Franciszek odpowiadając na pismo Przełożonego Generalnego Zgromadzenia udzielił wszelkich niezbędnych dyspens.

 

 

 

 

Kleryk Michał Łos, przebywający w ciężkim stanie w szpitalu w Warszawie, złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Ceremonia odbyła się na oddziale onkologicznym. Kleryk złożył śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi. 

Natomiast w piątek, 24 maja na łóżku szpitalnym, kleryk Zgromadzenia Księży Orionistów z rąk biskupa Marka Solarczyka przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś podziękował w imieniu całej Rodziny Zakonnej za dar, na który tak bardzo czekał ks. Michał. Na zakończenie ks. Michał Łos przez nałożenie swoich namaszczonych rąk udzielił błogosławieństwa bp. Markowi, współbraciom obecnym na Mszy Świętej, oraz swoim bliskim. Był to moment szczególnie wzruszający.

Ks. Tarcisio Vieira FDP Przełożony Generalny prosił wszystkich członków, przyjaciół i dobrodziejów aby w trakcie święceń całe Zgromadzenie Księży Orionistów w Polsce i na świecie łączyło się duchowo i modliło się za Księdza Michała.

Uroczystość można obejrzeć pod linkiem:


https://www.facebook.com/orionepl/videos/395948791009168/

https://www.facebook.com/orionepl/videos/1136717413167099/