• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zapraszają uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim.

 

 

 

 

W tym roku wypada 150. rocznica urodzin tego wybitnego twórcy, którego życie prywatne, a nawet twórczość, silnie związane były z Żabnem. 

 

Dlatego celami konkursu są m.in.: poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz popularyzacja wiedzy na temat jego związków z Gminą Żabno, a tym samym uczczenie 150. rocznicy urodzin artysty.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych - klas IV-VI oraz klas VII, VIII i gimnazjalnych z terenu gminy Żabno. Zostanie przeprowadzony 23 maja br. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

 

Zgłoszenia do konkursu można dokonać wyłącznie poprzez szkołę - każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 5 dwuosobowych drużyn.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2019 r. pocztą tradycyjną lub mailem na adres GCK w Żabnie. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu oraz zalecaną dla uczestników literaturę zawiera Regulamin.

 

 Literatura zalecana dla wszystkich uczestników - do pobrania

 

Regulamin Konkursu - do pobrania

Karta zgłoszenia dla klas IV - VI - do pobrania

Karta zgłoszenia dla klas VII - VIII i gimnazjum - do pobrania

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1