• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

“Etyka wychowania i edukacji – szansa i wyzwanie” to temat IX Forum Nauczycieli i Wychowawców w Tarnowie. Odbędzie się ono 16 marca.

 

 

 

 

Forum rozpocznie o 9.00 Msza św. w katedrze pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Wykłady i dyskusja będą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8, aula C 017.

 

- Chcemy pochylić się nad ukazaniem etyki w sensie podmiotowym i jej roli w budowaniu autorytetu nauczyciela, rodzica. Określić etyczne fundamenty etosu wychowawcy i etykę słowa w edukacji językowej. Zarysować zagrożenia i wyzwania kultury moralnej nauczyciela. Przybliżyć etyczne poszukiwania współczesnej młodzieży. Podkreślić wagę etyki w praktyce wychowania poprzez konkretne przykłady. Uczulić na problem stałego poszukiwania wartości etycznych we współczesnej szkole - podkreśla prezes KSW Danuta Ciszek.

 

Zapisy bezpośrednio pod linkiem https://goo.gl/forms/4AV7O1bA0i4g1Hqs1 bądź pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje na stronie www.tarnow.ksw.pl oraz na FB Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1