• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Dnia 10 lutego 2019r. wolontariusze Fundacji Kromka Chleba - uczniowie Szkoły w Żabnie przeprowadzili zbiórkę przed kościołem do puszek na budowę hospicjum stacjonarnego Via Spei w Tarnowie.

 

 

 

 

 

Fundacja Kromka Chleba rozpoczęła działalność w lutym 2003 roku. Została utworzona przez Annę Czech, by nieść autentyczną, wymierną i praktyczną pomoc ludziom, którzy znajdują się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych: bezdomnym, samotnym, chorym i głodnym, pozbawionym nadziei, jaką daje akceptacja i zrozumienie. Fundacja należy do grona polskich  Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Pierwszym zrealizowanym projektem Fundacji była pierwsza Tarnowie łaźnia dla osób bezdomnych, która została otwarta w 2004 roku przy ul. Bandrowskiego 26 na terenie dawnych zabudowań kolejowych. Czynna przez cały rok łaźnia od tamtej chwili zapewnia - dzięki staraniom i pracy wolontariuszy Kromki Chleba – możliwość kąpieli, wyprania rzeczy osobistych, czy spożycie gorącej zupy, kawy i herbaty. Dwa lata później [2006]  w ramach „misji dworcowej” Fundacji powstała również pierwsza noclegownia dla bezdomnych. Miejsce to po dzień dzisiejszy jest schronieniem osób bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym [noclegownia jest czynna od października do kwietnia].  Dysponuje ośmioma miejscami noclegowymi dla mężczyzn i czterema dla kobiet z możliwością zwiększenia ich liczby w okresie surowej zimy lub klęski żywiołowej.

 

W roku 2004 Fundacja Kromka Chleba była pomysłodawcą i inicjatorem powołania Tarnowskiej Opieki Domowej - instytucji rozwijającej opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi w domach. We współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa w ramach projektu powstała m.in. sieć punktów informacyjnych dla osób przewlekle chorych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, punkt wsparcia psychologicznego, przeprowadzono specjalistyczne szkolenie pielęgniarek środowiskowych oraz opublikowano [nakładem Fundacji] praktyczny przewodnik systematyzujący możliwości uzyskania w Tarnowie pomocy dla osób przewlekle chorych i pozostających w domu.

 

Dostrzegając dramatyczną sytuację osób uzależnionych Fundacja objęła patronat nad polskim domem Wspólnoty Cenacolo w Porębie Radlnej k. Tarnowa, która prowadzi niezwykle trudną i skuteczną [ok. 80% pozytywnych terapii] walkę z uzależnieniem od narkotyków wśród młodzieży. Fundacja współpracuje również z prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo tarnowskim Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  Intelektualnie, który otacza troskliwą opieką i miłością  „najbiedniejszych z biednych”.

 

W roku 2006 z inicjatywy Fundacji Kromka Chleba rozpoczął działalność Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego siedziba znajduje się w udostępnionych przez Diecezję Tarnowską i odremontowanych przez Fundację pomieszczeniach i salach wykładowych przy Pl. Kazimierza w Tarnowie. Uniwersytet umożliwia osobom starszym, szczególnie samotnym i zagrożonym wykluczeniem, udział w wykładach, warsztatach i zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczestników. W wielu wydarzeniach i imprezach Uniwersytetu biorą również aktywny dzieci z tarnowskiego Domu Dziecka. 

 

Wolontariusze Fundacji Kromka Chleba i przyjaciele Fundacji są również organizatorami corocznych spotkań świątecznych dla osób bezdomnych i samotnych, symbolicznych wielkanocnych agape na tarnowskim rynku i Wigilijnej Zupy.

 

Od wielu lat Fundacja prowadziła działania na rzecz utworzenia w Tarnowie pierwszego hospicjum stacjonarnego. Dzięki partnerskiej współpracy i poparciu m.in. Sejmiku Województwa Małopolskiego i Diecezji Tarnowskiej w roku 2011 rozpoczyna dzieło budowy ośrodka „Via Spei”, który ma zapewnić opiekę paliatywną i pomoc duchową ludziom cierpiącym, którzy przegrali walkę z chorobą nowotworową.

 

Wyrazem publicznego uznania dla działalności Fundacji Kromka Chleba są wyróżnienia przyznane założycielce organizacji Annie Czech, która wybrana została przez czytelników małopolskiej Gazety Krakowskiej „Człowiekiem Roku” [2003], wyróżniona przez czytelników Super Expressu w plebiscycie „Komu Skrzydła, komu Rogi” [2004] za „nieustanną pomoc biednym i bezdomnym (wyszukiwanie im pracy, noclegu), realizowanie pięknej idei – łazienek dla bezdomnych”, nagrodzona prestiżowym tytułem „Dobroczyńca Roku” [Kapituła Tarnowska 2005], otrzymała nagrodę Amicus Hominium [Przyjaciel Ludzi] przyznaną przez samorząd Województwa Małopolskiego w kategorii Polityka Społeczna [2008], a w roku 2009 w plebiscycie tarnowskiej edycji Gazety Krakowskiej wybrana została „Kobietą Roku Miasta Tarnowa” [przyznana w plebiscycie nagroda przekazana została przez Fundację Kromka Chleba na rzecz pomocy podopiecznym Domu Opieki Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie]. W 2015 roku Anna Czech została laureatką plebiscytu Gazety Krakowskiej i znalazła się w zaszczytnym gronie Wpływowych Kobiet Małopolski. 

 

Więcej informacji: http://kromkachleba.pl/

 

Więcej informacji o hospicjum: http://hospicjum.tarnow.pl/

 

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1