• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

W niedzielę 9. września Ksiądz Antoni Mikrut odprawił Mszę św. w intencji Burmistrzów, Rady Miejskiej, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie, jako podziękowanie za 11-letnią współpracę z parafią.

 

 

 

 

Ksiądz Antoni Mikrut podziękował władzom gminy: Panom Burmistrzom, Radzie Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za okazane bezinteresowne wsparcie w ciągu tych 11 lat współpracy. Wymienił działania modernizacyjne kościoła, które możliwe były dzięki pomocy ze strony władz samorządowych Żabna oraz wiele innych przedsięwzięć, które w znaczący sposób pomogły parafii.

 

Ksiądz Antoni przekazał podziękowania Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie za zaangażowanie w organizacji wielu koncertów w naszej świątyni, organizację pikniku rodzinnego podczas Światowych Dni Młodzieży oraz innych wydarzeń kulturalnych.

 

Podziękowania popłynęły również dla kierowników jednostek: Ośrodka Opieki Społecznej, Samorządowego Zespołu Szkół i Przedszkoli oraz Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za wszelką okazałą pomoc.

 

Na koniec ks. Mikrut wyraził nadzieję, że nasza mała ojczyzna jaką jest Żabno, będzie nadal się rozwijała, będzie wolna od sporów i podziałów, będzie silna Bogiem za co będzie się modlił.

 

Zdjęcia archiwalne ze wspólnej działalności parafii z jednostkami samorządowymi

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1