• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Towarzystwo Przyjaciół Żabna zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie poetyckim z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA PRAC NA KONKURS DO 10 WRZEŚNIA 2018 R.

 

 

 

 

Konkurs jednego wiersza o Ojczyźnie

 

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Żabna

 

Uczestnicy:

Osoby powyżej 15 roku życia.
konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żabno.

 

Opis:

Na konkurs należy przesłać jeden napisany przez siebie wiersz o Małej Ojczyźnie inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Wiersz powinien nawiązywać do motywu Małej Ojczyzny i zostać napisany specjalnie na ten konkurs.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

 

Nagrody:

Laureat i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń  15.04.2018 – 10.09.2018

 

REGULAMIN - do pobrania

ZGODA - do pobrania

 

 

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Żabna

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1