• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Gminne Centrum Kultury w Żabnie otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Niepodległa”.

 

 

 

 

Program ten wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową.

 

Otrzymana dotacja pozwoli na zorganizowanie na terenie Gminy Żabno zarówno edukacyjnych, jak i artystycznych przedsięwzięć upowszechniających i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

 

Jednym z pierwszych działań organizowanych w ramach zadania „Żabno pamięta” jest ogłoszony już GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNO – LITERACKI „Niepodległa Mała Ojczyzna”, który skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Zadaniem konkursowym jest wykonanie na terenie gminy Żabno zdjęcia, które stanowić będzie ilustrację do dowolnie wybranego fragmentu literatury patriotycznej, niepodległościowej. Szczegóły konkursu zawiera Regulamin dostępny na stronie Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.

W kolejnych miesiącach planowane są także: konkurs plastyczny dla dzieci, wystawa „Żabno 1918 – 2018”, promocja książki Pawła Domańskiego „Żabnoviana” oraz koncert „Krzyż i Orzeł” w wykonaniu zawodowych muzyków. Wszystkie te działania dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1