• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Organizatorzy XIV Ulicznego Międzyszkolnego Biegu „Pamięci Jana Pawła II” pod patronatem Rady Miejskiej w Żabnie serdecznie zapraszają dzieci, młodzież, mieszkańców oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie sportowej organizowanej w Żabnie.

 

 

 

 

Impreza odbędzie się 16 czerwca 2018r. (sobota) o godz. 9.30, mogą wziąć w niej udział zawodnicy z różnych grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, studenci, mieszkańcy gminy i wszyscy chętni spoza terenu gminy).


Cel imprezy:
Wyrażenie wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II.
Podziękowanie za Kanonizację Ojca Świętego – Wielkiego Polaka.
Popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku.
Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej.
Propagowanie biegów masowych i zdrowego stylu życia.


Organizatorzy:
Burmistrz Żabna
Szkoła Podstawowa w Żabnie
Gminne Zrzeszenie LZS w Żabnie
Zabezpieczenie finansowe imprezy:
Burmistrz Żabna
Gminne Zrzeszenie LZS w Żabnie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabnie
Akma - Niedomice
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie– oddział Żabno
Bruk-Bet w Niecieczy
"Certech" P.T.H. Producent w Niedomicach
Dalian Talent – Żabno
F. H.U Czosnyka – Żabno
Piekarnia Żabnieńska- K Kubacki
Remtech – Niedomice
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Villa Verde Żabno
Zakład Remontowo-Budowlany "Tynk-Pol" w Sieradzy
Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Moździerz Żabno
Podokręg Piłki Nożnej w Żabnie


Program zawodów:
Zbiórka uczestników na parkingu przed budynkiem gimnazjum ul. Jagiełły 18 - 16 czerwca 2018r. godz. 9.30
Wspólna modlitwa przed rozpoczęciem biegu prowadzona przez Proboszcza Parafii .
Uroczyste otwarcie biegu przez Burmistrza Żabna.
Rozgrzewka przed biegiem.
Start i meta: ulica Jagiełły parking obok gimnazjum w Żabnie.
Biegi odbywają się na następujących dystansach:
30-60 m – przedszkolaki (chłopcy i dziewczęta) w zależności od wieku
80 m – szkoły podstawowe klasy I-III chłopcy
80 m – szkoły podstawowe klasy I – III dziewczęta
400 m – szkoły podstawowe klasy IV dziewczęta
400 m – szkoły podstawowe klasy IV chłopcy
500 m – szkoły podstawowe klasy V dziewczęta
500 m – szkoły podstawowe klasy V chłopcy
600m – szkoły podstawowe klasy VI dziewczęta
600m – szkoły podstawowe klasy VI chłopcy
800 m – gimnazja dziewczęta
1000 m – gimnazja chłopcy
1000 m – szkoły średnie dziewczęta
1000 m – kobiety do 35 roku
800 m – kobiety powyżej 35 roku
1500 m – szkoły średnie chłopcy
1500 – mężczyźni do 35 roku życia
1000 m – mężczyźni powyżej 35 roku życia
Bieg długodystansowy mężczyzn i kobiet – trasa o długości 10 km – start spod Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim (Dworek), meta pod pomnikiem w Żabnie.
400 m- osoby niepełnosprawne (chłopcy i dziewczęta) - kategoria wiekowa: szkoły podstawowe i gimnazja.


Zasady i warunki uczestnictwa:
Termin zgłaszania grup młodzieżowych ze szkół - do 18 maja 2018 r., w Szkole Podstawowej w Żabnie (tel. 645-64-45).
Osoby indywidualne do dnia zawodów;
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich i przedszkolaki zgłaszają się z opiekunem grupy na 30 min. przed rozpoczęciem zawodów do biura zawodów. Opiekun zobowiązany jest posiadać listę obecności uczniów wraz ze zgodą rodziców na udział w biegu.
Uczniowie poniżej 18 roku życia, którzy nie zgłoszą się do udziału w biegach w swojej szkole,
a będą chcieli wziąć udział w biegach, muszą zgłosić się do biura zawodów tylko
w obecności rodzica lub opiekuna prawnego z aktualnym badaniem lekarskim.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać badania lekarskie.
Wymagane dokumenty uczestnik winien przedłożyć 30 min. przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów.
Zgłoszony uczestnik zwodów może wziąć udział tylko na jednym dystansie.


Komisja sędziowska:
Nadzór nad zawodami, ustalenie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.
W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii biegowej organizator przewiduje NAGRODY RZECZOWE,
Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy okolicznościowe oraz koszulki.


Sprawy organizacyjne:
Organizatorzy zapewniają lekarską opiekę od rozpoczęcia do zakończenia biegu, napoje i kiełbaski z rożna, dowóz i odwóz dzieci ze szkół gminy Żabno. Pozostali uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich uczniów i zgody ich rodziców biorą opiekunowie młodzieży z danej szkoły.
Indywidualni zawodnicy we własnym zakresie.
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów.
Biuro zawodów do 15 czerwca mieści się w Szkole Podstawowej w Żabnie, czynne jest od 8.00 do 13.30, w dniu zawodów od 900 przy ul. Jagiełły parking obok gimnazjum.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1