• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie byli organizatorami Konkursu Recytatorskiego „O Laur Dębu Wolności”. Odbył się on w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

 

 

 

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianie znajomości polskiej poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu rodzącej się w Polsce niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.

 

Przesłuchania uczestników odbywały się w trzech grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI oraz kl. VII i gimnazjalne.

Komisja powołana przez Organizatorów w składzie: Zbigniew Marcinkowski (dyr. M-GBP w Radłowie - przewodniczący), Magdalena Dziura (GCK w Żabnie - członek), Anna Rąpała (M-GBP w Żabnie - członek) mając na uwadze: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

- w kategorii szkół podstawowych kl. I-III:

I miejsce: Oliwia Długoń (SP w Żabnie)

II miejsce: Paulina Michalska (SP w Bobrownikach Wielkich)

III miejsce: Wiktoria Olesińska (SP w Niedomicach)

Wyróżnienia: Krystian Pawelec (SP w Otfinowie), Milena Majchrowska (SP w Otfinowie), Martyna Fijał (SP w Niecieczy), Laura Prisacaru-Cygan (SP w Łęgu Tarnowskim);

- w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI:

I miejsce: Emilia Michalska (SP w Bobrownikach Wielkich)

II miejsce: Martyna Bąk (SP w Bobrownikach Wielkich)

                 Aleksandra Chmura (SP w Odporyszowie)

III miejsce: Bartosz Flis (SP w Sieradzy)

Wyróżnienia: Martyna Kobyłecka (SP w Żabnie), Aleksandra Nalepa (SP w Łęgu Tarnowskim), Kacper Bąk (SP w Niecieczy), Oliwia Zych (SP w Ilkowicach);

 

- w kategorii szkół podstawowych kl. VII i klas gimnazjalnych:

I miejsce: Joanna Warias (SP w Otfinowie)

II miejsce: Piotr Dzierżanowski (SP w Żabnie)

III miejsce: Aleksandra Szuran (SP w Otfinowie)

Wyróżnienia: Wiktoria Cisło (SP w Żabnie), Maria Lichorobiec (SP w Niecieczy).

 

Laureatom oraz wszystkich uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

 
 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1