W dniu 26 lutego 2018 roku zmarł śp. Ks. Jan Kasiński – rezydent w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie, były proboszcz parafii Ptaszkowa, kapłan diecezji St. Pölten (Austria),wikariusz w parafii Żabno w latach 1977-1979.

 

 

 

 

Msza święta pogrzebowa odbyła się w kościele parafialnym w Pasierbcu w środę (28 lutego), po której ciało Zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Jan Kasiński urodził się 03 października 1930 roku w Trzcianie koło Bochni. Pochodził z parafii Pasierbiec. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 09 maja 1954 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wielopole Skrzyńskie, Dębica – św. Jadwigi i Tarnów – parafia katedralna. W latach 1966 – 1976 pełnił urząd proboszcza parafii Ptaszkowa. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Grybów. W latach 1976 – 1977 był rezydentem w rektoracie Błonie, w latach 1977 – 1979 pomagał duszpastersko w parafii Żabno, a następnie mieszkał w parafii Pasierbiec. W roku 1981 podjął pracę duszpasterską w Austrii. W 1993 roku został inkardynowany do diecezji St. Pölten. Od 2013 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa, przy ul. Pszennej w Tarnowie.