W każdą sobotę Wielkiego Postu o godzinie 16.00 przy kopii Całunu Turyńskiego na wystawie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, odprawiane będą nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

 

 

 

 

- Dzięki naszej Drodze Krzyżowej można dużo dowiedzieć się zarówno o Męce Pańskiej, jak i o samym Całunie - mówi autor rozważań, Krzysztof Sadło. Na co dzień jest przewodnikiem na wystawie "Kim jest Człowiek z Całunu?" przy Sanktuarium na Białych Morzach w Krakowie.

 

Każdej stacji towarzyszyć będą dwa fragmenty Pisma Świętego: starotestamentalna zapowiedź i ewangeliczna scena ukazująca jej wypełnienie w męce Chrystusa.

 

- W tekstach każdej stacji starałem się ukazać zbieżność, jaka zachodzi pomiędzy tym, co możemy przeczytać w Słowie, a tym, co możemy zobaczyć na Całunie - podsumowuje autor.

 

Nabożeństwo składać się będzie z 14 stacji, ale ich tytuły i treść będą różnić się od tego, co znane jest z typowej Drogi Krzyżowej. Zostały stworzone dla odzwierciedlenia zapisu biblijnego na temat pasji Chrystusa. Stąd obok "Upadku Pana Jezusa pod Krzyżem" pojawią się "Trzygodzinna Agonia Pana Jezusa na Krzyżu" i "Zmartwychwstanie".

 

- Ostatecznie jednak nie o wiedzę tutaj chodzi, a o doświadczenie, o doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Chrystusem - relacjonuje Krzysztof Sadło.

 

- Pytaniem, które będziemy stawiać, nie jest pytanie o autentyczność Całunu, ale o to, dlaczego stało się to, co Całun pokazuje, czyli dlaczego Jezus umarł i jaki to w ogóle ma związek z moim życiem - dodaje.

 

Drogi Krzyżowe z Całunem Turyńskim odbywały się z licznym udziałem wiernych również w roku ubiegłym. Wystawa "Kim jest Człowiek z Całunu?" została przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją "Othonia" oraz Centrum Jana Pawła II.

 

Prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, naukowe dowody na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa. Na co dzień na wystawie przyjmowani są indywidualni pielgrzymi oraz grupy, którym proponowana jest konferencja o Całunie. Prezentacje o Całunie przeprowadzane są także w parafiach, szkołach i wspólnotach. (KAI)

 

Zobacz: http://sanktuariumjp2.pl/wystawy/132-calun