Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej to główne cele ogłoszonego Narodowego Programu Trzeźwości.

 

 

 

 

Ma on być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.

 

Ogłoszony w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu Narodowy Program Trzeźwości to drogowskaz dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniami – podkreślają członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, który przygotował opublikowany właśnie Narodowy Program Trzeźwości.

 

Przeczytaj:  >>Narodowy Program Trzeźwości (pdf)

 

Narodowy Program Trzeźwości zostanie zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w piątek, 16 lutego. Więcej na www.episkopat.pl