Mieszkańcy Gminy Żabno skorzystali z oferty spędzenia wolnego czasu z jasełkami i kolędą. Widowisko muzyczno – artystyczne przygotowali dla nich członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ilkowice oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach.

 

 

 

 

Licznie zgromadzona w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie publiczność obejrzała występy dzieci oraz widowisko jasełkowe pt. „Uwierz w narodzenie Pana”. Z dużym aplauzem publiczności spotkał się koncert tarnowskiego chóru Gos.pl oraz Zespołu Folklorystycznego „Ilkowyjce”, składającego się z rodziców dzieci z przedszkola.