• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Mieszkańcy Gminy Żabno skorzystali z oferty spędzenia wolnego czasu z jasełkami i kolędą. Widowisko muzyczno – artystyczne przygotowali dla nich członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ilkowice oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach.

 

 

 

 

Licznie zgromadzona w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie publiczność obejrzała występy dzieci oraz widowisko jasełkowe pt. „Uwierz w narodzenie Pana”. Z dużym aplauzem publiczności spotkał się koncert tarnowskiego chóru Gos.pl oraz Zespołu Folklorystycznego „Ilkowyjce”, składającego się z rodziców dzieci z przedszkola.

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1