Wydany został specjalny dokument na ten temat, który zapowiada wybory w gronie duchownych, osób konsekrowanych i świeckich. Do 5 marca większa część członków synodu ma być już wybrana.

 

 

 

 

Spośród kapłanów będą to m.in. relatorzy – mówi ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. - W dekanatach kapłani mają zdecydować kto spośród nich będzie członkiem synodu w osobie relatora. Kapłan ten będzie miał za zadanie animowanie prac synodalnych na poziomie dekanatu – dodaje. W sesjach plenarnych będą uczestniczyli także księża dziekani oraz kapłani wybrani do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Będą obecni na nich także m.in. przedstawiciele osób konsekrowanych, księży emerytów, kapłanów  pracujących naukowo, reprezentanci kapituł kolegiackich, a także wiernych świeckich.

 

Kto ze świeckich znajdzie się w tym gronie? W tym przypadku wybory na synod zostały połączone z wyborami do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej dokonywanych spośród członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. Odbędą się one na poziomie parafii, dekanatu i okręgu. Na pierwszych dwóch etapach wybory mają być poprzedzone pogłębioną dyskusją między kandydatami m.in. na temat duszpasterstwa młodych małżeństw, sakramentu bierzmowania czy ożywienia  rekolekcji parafialnych i szkolnych.

- Kandydaci do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, którzy zostali wybrani z poszczególnych dekanatów, staną się jednocześnie delegatami na V Synod Diecezji Tarnowskiej z prawem głosu. Stanie się tak niezależnie od tego, czy ostatecznie zostaną powołani przez Biskupa do Rady Duszpasterskiej. Następnie spośród tych 43 delegatów Biskup wybierze ostatecznie 14 członków Rady, która jest ciałem różnym od synodu. Zatem ci, którzy zostaną zaproponowani przez dekanaty do doradzania Biskupowi w ramach Rady Duszpasterskiej, będą mu także doradzali w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej – mówi ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Rada Duszpasterska Diecezji Tarnowskiej ma charakter doradczy dla biskupa diecezjalnego. Jej kadencja trwa pięć lat. Zasiadają w niej duchowni, osoby konsekrowane i świeccy.

 

 

 

Napisane przez Ewa Biedroń, Portal Diecezji Tarnowskiej