• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Drodzy Diecezjanie! W pierwszy dzień nowego roku liturgia Kościoła prowadzi nas do Bożej Rodzicielki Maryi. Jej Osoba była miejscem miłości, pokoju i bezpieczeństwa dla Jezusa ukrytego pod Jej sercem.

 

 

 

 

Podobnie też Maryja stanowi swoiste miejsce schronienia dla wspólnoty Kościoła, dla nas uciekających się pod Jej macierzyńską opiekę a także dla naszej Ojczyzny, która od ponad 1050 lat wzrasta pod Jej opieką.

Rozpoczynający się dzisiaj rok 2018 jest wyjątkowy z perspektywy historii naszego narodu, gdyż przypada w nim setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Stanowi to dla nas wielką szansę na ożywienie postaw patriotycznych oraz odnowę świadomości narodowej, co jest niezwykle ważne, ponieważ miłość Ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy wyłącznie przeszłości, lecz ściśle wiąże się z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Pragnę zatem gorąco zachęcić wszystkich do gorliwej modlitwy w tym roku za naszą Ojczyznę, za poległych w walce o jej wolność, oraz za tych, którzy kształtują jej obecny kształt. Tej intencji nie może zabraknąć w naszym osobistym i wspólnotowym modlitewnym wołaniu do Boga. Zachęcam także do podejmowania we współpracy z władzami lokalnymi różnego rodzaju inicjatyw zmierzających do upamiętnienia tej ważnej rocznicy i kształtowania postaw patriotycznych. W tym roku zwróćmy uwagę na miejsca i osoby związane z walką o wolność naszej Ojczyzny. Zadbajmy o cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe, ale także o wyeksponowanie ważnych dla narodu i Kościoła postaci, które poświęciły swoje życie w walce o niepodległość. Proszę zwłaszcza rodziców, aby zachęcali swoje dzieci do włączenia się w tego typu inicjatywy, a jeśli to możliwe, by włączali się w nie razem z nimi. Osobisty przykład jest bowiem najlepszą metodą wychowania do miłości Ojczyzny.

Życząc wszystkim obfitości łask Bożych w nowym roku, zawierzam całą naszą diecezję Świętej Bożej Rodzicielce. Niech Ona wyprasza nam dar pokoju i zgody, aby świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przyczyniło się do zażegnania podziałów i konfliktów w naszym narodzie oraz by stało się sposobnością do podjęcia z jeszcze większą troską tego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy

 

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1