• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

„Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa” – to nowe hasło, które będzie towarzyszyć pielgrzymom Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej w 2018 roku.

Poinformował o tym ks. Zbigniew Szostak na spotkaniu popielgrzymkowym dla Księży przewodników i ich najbliższych świeckich współpracowników.

 

 

Spotkanie odbyło się 9. października w Zabawie. Była to okazja nie tylko do podsumowań i wspomnień, ale przede wszystkim do twórczej dyskusji nad tym, co można w funkcjonowaniu PPT usprawnić. Aby rozmowa była konstruktywna, zaproszeni księża i ich współpracownicy, na kilka dni przed spotkaniem wypełnili przygotowaną wcześniej ankietę.

 

Ks.Dyrektor Zbigniew Szostak poinformował, że homilie oraz konferencje dla pątników przygotuje i wygłosi ks.Remigiusz Recław z Łodzi, związany od lat z Odnową w Duchu Świętym. Jego głównym zadaniem będzie zaproszenie pielgrzymów do pogłębionej refleksji synodalnej wynikającej z hasła, że skoro jesteśmy w Kościele, powinniśmy za niego wziąć odpowiedzialność. 

 

 

 

 

Napisane przez ks.Marian Kostrzewa, Portal Diecezji Tarnowskiej

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1