• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Dobiegł końca remont głównej alei na cmentarzu parafialnym. W tym roku na odcinku od kaplicy cmentarnej do końca cmentarza nawierzchnię stanowią teraz płyty brukowe, te same co na wcześniejszym odcinku.

 

 

 

 

Trwa również konserwacja ogrodzenia, która polega na piaskowym czyszczeniu metalowych elementów oraz nałożeniu warstwy farby. Prowizoryczne oświetlenie tego nowego odcinka alei, zostało fachowo skablowane dzięki ofiarnej pracy Pana Jana Glazera.

 

Mamy nadzieję, że przez wykonanie wymienionych prac nekropolia zyska nie tylko wygodny trakt, którym można będzie się poruszać bez obaw, ale przede wszystkim będzie prezentowała się jeszcze piękniej.

 

Wszystkim parafianom, którzy włączyli się w dzieło odnowy cmentarza poprzez modlitwę oraz składane ofiary podczas składki inwestycyjnej składamy Bóg zapłać! 

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1