• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

ImageWidać już efekty remontu elewacji zewnętrznej naszego kościoła parafialnego. Odnowiono elewację naw bocznych oraz północną i południową część nawy głównej. Obecnie pracom renowacyjnym zostały poddane ściany zewnętrzne prezbiterium. Odrestaurowane zostały schody wejściowe do naw bocznych oraz częściowo cokoły z piaskowca.

 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na remont naszej świątyni.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1