• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Image Obecny etap prac obejmuje układanie nowej posadzki w nawach bocznych. Układane są płytki według nieco urozmaiconego wzoru, który został ostatecznie zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Odpowiada on poprzedniemu wzorowi, który w ten właśnie sposób wydzielał dobudowane nawy boczne od zabytkowej części kościoła.

Gotowa jest już posadzka w nawie głównej co umożliwiło zamontowanie na stałe ławek. Niestety nagły atak zimy wstrzymał prace na zewnątrz przy elewacji i ogrodzeniu świątyni.

 

Dziękujemy za ofiary składane na remont naszej świątyni. Dziękujemy również indywidualnym ofiarodawcom za ofiary składane w kancelarii parafialnej.

 

 

Ksiądz Proboszcz, Duszpasterska Rada Parafialna

 

 

 

 

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1