• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Nasz Ogród Różańcowy staje się coraz piękniejszy. Wkrótce zakończą się prace związane z wystrojem kompleksu kapliczek oraz terenu wokół nich. Na stopniach układany jest odpowiednio dobrany ozdobny kamień a dla poprawienia estetyki kompozycji kapliczek zmieniono barwę kamienia na kręgach wewnętrznych umożliwiających spoczynek i medytację tajemnic różańcowych.

Przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne, dlatego wymaga wsparcia finansowego aby móc w miarę możliwości szybko dokończyć realizowaną inwestycję, którą rozpoczęliśmy w lipcu 2009 roku.

Zapraszamy chętnych do sponsorowania pojedynczych kapliczek aby mieć trwałą pamiątkę w tworzonym Ogrodzie Różańcowym.

Ufundowane kapliczki będą opatrzone stosownymi tabliczkami dedykacyjnymi. Wiele kapliczek ma już nowych fundatorów.

Za wsparcie modlitewne i okazane dobro Bóg zapłać!

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1