• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Po ponad półrocznej przerwie spowodowanej okresem zimowym oraz remontem naszego kościoła parafialnego, przystąpiliśmy do dalszej kontynuacji budowy Ogrodu Różańcowego.

Na obecnym etapie montowane są w kompleksie kapliczek tablice obrazujące poszczególne tajemnice różańcowe. Zrekultywowano grunt, który obecnie będzie odpowiednim podłożem dla trawy oraz krzewów, które ozdobią ogród.

Dziękujemy za dobroć wyrażoną poprzez pomoc w pracach przy Ogrodzie Różańcowym. Bóg zapłać za każdą ofiarę, modlitwę i dar na ten cel.


Ks. Proboszcz, Rada Parafialna

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1