Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

Image „Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii św. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św. odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne, przez udział w Komunii sakramentalnej”.

Słowa ostatniej encykliki Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharystia".

 

Zwyczajnymi konsekrowanymi szafarzami Komunii św. są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jednakże do rozdawania Ciała Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie święceń kapłańskich. W uzasadnionych sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba oraz doradza wielki pożytek duchowy wiernych, Kościół ustanawia akolitów, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., a także błogosławi starannie wybranych i odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli podawać innym Chleb życia.

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wprowadziła w Kościele powszechnym instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 29 I 1973 r., a w Polsce instrukcja Konferencji Episkopatu z 22 VI 1991 r. Motywem tych decyzji była troska o to, aby wierni, którzy znajdują się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją, pragną uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy.

Dotyczy to zwłaszcza ludzi chorych, którzy nie mogą chodzić do kościoła, a chcą często przede wszystkim w niedziele i święta, przyjmować Pana Jezusa w Komunii św. Powinni zdawać oni sobie sprawę, że ta częsta niedzielna Komunia św. jest im bardzo potrzebna do umocnienia duchowego, do wytrwałej współpracy z Chrystusem w dźwiganiu krzyża cierpienia, samotności, dla wsparcia duchowego Kościoła, dla głoszenia miłosierdzia Bożego dla współczesnego świata, dla skuteczniejszej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym.

Aby chorzy mogli korzystać z sakramentu pokuty (spowiedzi św.) oraz z sakramentu namaszczenia chorych w pierwsze piątki (czy w inne, ustalone z księdzem parafialnym dni) z Komunią św. przychodzi kapłan, bo tylko kapłan może spowiadać czy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Można go także poprosić w wypadku niespodziewanego pogorszenia zdrowia, czy przed udaniem się do szpitala.

Roznoszenie Komunii św. chorym przez świeckich pomocników odbywa się w naszej parafii w każdą niedzielę i święta po Mszy św. o godzinie 8.00 oraz 9.30.

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej parafii pełnią:

Paweł Korus

Piotr Kotapka

Przemysław Kotapka

Sławomir Kurzydym

Jacek Kwaśniak

Adam Lechowicz

Mariusz Merchut

Przemysław Saładyga

Dariusz Wierciak

Józef Ziaja

Módlmy się, aby nie brakowało chętnych świeckich pomocników do posługi w udzielaniu Komunii św. chorym, aby ci, którzy podejmą się tej zaszczytnej posługi wypełniali ją jak najlepiej, z wielką gorliwością i wytrwałością, na chwałę Bogu i dla zbawienia braci. Módlmy się, aby jak najwięcej chorych, którzy nie wychodzą z domu mogło skorzystać dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z obfitych łask i darów Eucharystycznego Pana i dzięki nim skutecznie wspomagać Kościół i współczesnych ludzi w dążeniu do zbawienia i zasłużyć sobie na wieczną nagrodę w domu Ojca Niebieskiego.

 

 

 

Vsynod

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1