• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Modlitwa kierowcy


O Panie, daj mi pewną rękę,

dobre oko, doskonałą uwagę,

bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

 

Ty jesteś Dawcą Życia

- proszę Cię przeto,

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych,

którym Ty dałeś życie.

 

Zachowaj, o Panie, wszystkich,

którzy będą mi towarzyszyć

od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

 

Naucz mnie,

bym kierował pojazdem dla dobra drugich

i umiał opanować pokusę

przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

 

Spraw, aby piękno tego świata,

który stworzyłeś,

wraz z radością Twej łaski,

mogły mi towarzyszyć

na wszystkich drogach moich. Amen.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1