• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Modlitwy przed jedzeniem  
 

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz,
za te dary które z Twej dobroci
spożywać mamy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Boże, dzięki Ci składamy za to,
co pożywać mamy. Ty nas żywić
nie przestajesz,
bądź pochwalon za to,
co nam dajesz.
Amen.

Pobłogosław Panie Boże nas,
pobłogosław ten posiłek, tych,
którzy go przygotowali i naucz
nas dzielić się chlebem i
radością ze wszystkimi.
Amen.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1