• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Modlitwy po jedzeniu  
 

Dziękujemy Ci,
Boże, za te dary, któreśmy
z dobroci Twojej pożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Chwała Tobie, cześć i dzięki za
posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże dzięki masz za to,
co pożywać dasz.
Amen.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1