Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

* „Redemptor hominis” :. (Odkupiciel człowieka) - 4 III 1979 r., 

„Dives in misericordia” :. (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) - 30 XI 1980 r., 

„Laborem exercens” :. (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) - 14 IX 1981 r., 

„Slavorum Apostoli” :. (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy śś. Cyryla i Metodego) - 2 VI 1985 r., 

„Dominum et vivificantem” :. (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) - 18 V 1986 r., 

„Redemptoris Mater” :. (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła) - 25 III 1987 r., 

„Sollicitudo rei socialis” :. (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”)> - 30 XII 1987 r., 

„Redemptoris missio” :. (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) - 7 XII 1990 r., 

„Centesimus annus” :. (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) - 1 V 1991 r., 

„Veritatis splendor” :. (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) - 6 VIII 1993 r., 

„Evangelium vitae” :. (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) - 25 III 1995 r., 

„Ut unum sint” :. (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) - 25 V 1995 r., 

„Fides et ratio” :. (Wiara i rozum) - 15 X 1998 r., 

„Ecclesia de Eucharistia” :. (Kościół z Eucharystii) - 17 IV 2003 r.

 

 

Źródło: Portal internetowy Wiara.pl

Vsynod

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1