• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje IX Gminny Konkurs Piosenki Religijnej „Ewangelia w piosence”, który odbędzie się 23 października  2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury.   

Podstawowym celem konkursu jest konfrontacja dorobku muzycznego dziecięcych 

i młodzieżowych zespołów oraz solistów, a także popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach.

Konkurs adresowany jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno -instrumentalnych oraz chórów działających w przedszkolach, szkołach podstawowych 

oraz parafiach na terenie gminy Żabno.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 16 października br. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno.

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

 

Szczegóły konkursu wraz z Regulaminem i kartą zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie www.ck.zabno.pl

 

 

Vsynod

pasierb

pasierb

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1