• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Ruszyła szósta edycja programu stypendialnego AdoMiS.

 

Akcja polega na pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych.

Można wziąć w niej udział grupowo lub indywidualnie. Inicjatywę tę wpierają cyklicznie swoimi ofiarami róże różańcowe, katecheci, koła misyjne, grupy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Są też stali członkowie programu AdoMiS. 

Więcej na ten temat

 

 

Napisane przez http://www.pdpa.missio.org.pl/

 

 

Ruszyła szósta edycja programu stypendialnego AdoMiS.

Akcja polega na pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych.

Można wziąć w niej udział grupowo lub indywidualnie. Inicjatywę tę wpierają cyklicznie swoimi ofiarami róże różańcowe, katecheci, koła misyjne, grupy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Są też stali członkowie programu AdoMiS. 

Więcej na ten temat

Vsynod

pasierb

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1