• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Dnia 12 sierpnia rusza drugi nabór na studia teologiczne w Tarnowie. 

Studia na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów moralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

W ramach studiów teologicznych istnieją dwie specjalności: kapłańska, są to studia dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które trwają 6 lat i specjalność katechetyczno-pastoralna. To studia przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, które dają uprawnienia do prowadzenia katechezy. Trwają one 5 lat. Wszystkie one kończą się zdobyciem dyplomu i tytułu zawodowego magistra teologii. Są także studia licencjackie oraz studia podyplomowe – specjalność eklezjologia.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

- elektroniczna rejestracja kandydatów na studia od 12 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 do 13 września 2019 r. godz. 12.00

- składanie dokumentów przez kandydatów w sekretariacie WTST od 19 września 2019 r. do 24 września 2019 r.

- ogłoszenie listy przyjętych na studia 25 września 2019 r.

Więcej o rekrutacji.

 

Vsynod

pasierb

pasierb

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1