• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza Pasierba w Żabnie mają zaszczyt zaprosić byłych nauczycieli, pracowników, absolwentów i sympatyków szkoły na Jubileuszową Galę 50-lecia Szkoły, połączoną z Powiatowymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbędzie się 17 października 2019 roku.

 

Program obchodów: 

 8:45 -  Nadanie imienia ks. Janusza St. Pasierba dębowi posadzonemu w Ogrodzie Różańcowym

 9:00 -  Msza święta z okazji Jubileuszu w kościele p.w. Ducha Świętego w Żabnie   

10:00  - Oficjalna uroczystość w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

- powitanie gości

- wystąpienia oficjalne

- wręczenie Nagród Starosty Tarnowskiego i Dyrektora ZSP w Żabnie

- „Pół wieku ZSP w Żabnie” – rys historyczny

- „Przyjeżdżam tutaj niczym do Wirginii” – prezentacja publikacji poświęconej ks. Januszowi St. Pasierbowi

- część artystyczna

 

Po części oficjalnej w budynku Szkoły Dyrekcja zaprasza przybyłych gości na zwiedzanie okolicznościowych wystaw, spotkania w gronie kolegów, nauczycieli.

 

 

 

Vsynod

pasierb

pasierb

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1