*** Spotkania grup parafialnych: w poniedziałek po Mszy św. wieczornej grupa ”Magnificat”, w środę 18.30 spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, spotkanie formacyjne dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i animatorów Młodzi na Progu w piątek po Mszy wieczornej, zbiórka ministrantów w sobotę o 9:30, lektorów o 10:30, w sobotę o godz. 17.30 różaniec poprowadzi róża bł. Celestyny Faron. W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy tradycyjne Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, czyli adorację Najświętszego Sakramentu wynagradzająca za grzechy alkoholizmu, grzechy języka oraz grzechy przeciwko życiu. ***

Wizytówka parafii

Patronka parafii